ועדות הכינוס

פרופ' יצחק בריק, יו"ר האגודה
פרופ' אריאלה לבנשטין, נשיאת הכנס

ועדה מדעית
ד"ר אביבה קפלן - יו"ר
פרופ' שירה הנטמן- יו"ר
ד"ר יורם מערבי
ד"ר יעל זילברשלג
ד"ר עדית בן שם
ד"ר רון בן יצחק
ד"ר ורדה גרין

ועדה מארגנת
מר גרי רוט - יו"ר
ד"ר יעל בנבנישתי - יו"ר
גב' אורנה בר
מר יוסי קפלן
גב' יולי גת
מר רוני ארניה