מרצה מוזמן

אורח הכנס הדו שנתי הוא פרופ' קרסטן ורנגבק (Karsten Vrangbæk), מומחה במדעי המדינה ובריאות הציבור מאוניברסיטת קופנהגן ומנהל שותף של המרכז לכלכלת ומדיניות הבריאות. תחומי המחקר שלו עוסקים באתגרים ומדיניות הקשורים להזדקנות בריאה, תיאום טיפול, שיתופי פעולה ציבוריים/פרטיים והשפעותיהם של מנגנוני היגוי ותמריצים כלכליים. כמו כן עוסק פרופ' ורנגבק במחקרים השוואתיים בינלאומיים, ומעורב באופן פעיל ב- Observatory on Health Systems and the Health Services Policy Monitor
הרצאתו תעסוק בנושא "האתגרים העומדים בפני חברות מזדקנות ומהי המדיניות שתסייע בהתמודדות עם אתגרים אלה".


Karsten Vrangbæk, Professor, Professor, University of Copenhagen. Political Science and Public Health. - Head of Center for Health Economics and Policy (CHEP) at UCPH
http://polsci.ku.dk/ansatte/vip/?pure=da/persons/137509

EDUCATION
Ph.d. Political Science, University of Copenhagen (1999). – MA Political Science, University of Copenhagen (1994). MA Economics, Trinity College, Hartford, CT, USA (1992).

POSITIONS
Academic appointments:
- since 2013: Professor, University of Copenhagen. Political Science/Public Health
- 2009-2013: Director of Research, AKF/KORA, Danish Institute of Governmental Research.
- 2004-2009: Associate Professor, University of Copenhagen. Department of Political Science
- 2000-2004: Assistant Professor, University of Copenhagen. Political Science/Public Health
- 1999-2000: Post Doc, University of Copenhagen. Political Science
- 1996-1999: Ph.d. Student, University of Copenhagen. Political Science

Other appointments
2009-2013: Director of Research, AKF/KORA, Danish Institute of Governmental Research.

PUBLICATIONS

Selected recent publications from 2015-2017

• Scheele, C. E., Vrangbæk, K. & Kriegbaum, M. (2018). Volunteer Association Perceptions of Municipal Policy Strategies to Promote Co-production of Healthy Ageing Services. Ageing and Society (accepted for publication).
• Vrangbæk, K, Arrevaara, T, Hansen, HF & keskimaki, I 2017, 'Health care and higher education governance: The role of the economic crisis' Scandinavian Journal of Public Administration, vol 21, nr. 1, s. 9-31.
• Petersen, OH, hjelmar, U & Vrangbæk, K 2017, 'Is contracting out of public services still the great panacea? A systematic review of studies on economic and quality effects from 2000-2014' Social Policy and Administration.
• Scheele, CE & Vrangbæk, K 2016, 'Co-location as a Driver for Cross-sectoral Collaboration with General Practitioners as Coordinators: The case of a Danish municipal health centre' International Journal of Integrated Care, vol 16, nr. 4, s. 1-11. DOI: 10.5334/ijic.2471
• Vasev, NR, Vrangbæk, K & Krepelka, F 2016, 'The End of Eastern Territoriality?: CJEU Compliance in the New Member States' Comparative European Politics. DOI: 10.1057/cep.2016.9
• Pinheiro, R, Ramirez, FO, Geschwind, L & Vrangbæk, K 2016, The Value in Comparing Organizational Fields and Forms. i R Pinheiro, L Geschwind, F O. Ramirez & K Vrangbæk (red), Towards A Comparative Institutionalism: Forms, Dynamics And Logics Across The Organizational Fields Of Health Care And Higher Education. vol. 45, Emerald Group Publishing Limited, s. 9-32. Research in the Sociology of Organizations, DOI: 10.1108/S0733-558X20150000045011
• Alexandersen, N, Anell, A, Kaarboe, O, Lehto, JS, Tynkkynen, L-K & Vrangbæk, K 2016, 'The development of voluntary private health insurance in the Nordic countries' Nordic Journal of Health Economics, vol 4, nr. 1, s. 68-83. DOI: 10.5617/njhe.2718
• Rudkjøbing, A, Vrangbaek, K, Birk, HO, Andersen, JS & Krasnik, A 2015, 'Evaluation of a policy to strengthen case management and quality of diabetes care in general practice in Denmark' Health Policy, vol 119, nr. 8, s. 1023-1030. DOI: 10.1016/j.healthpol.2015.04.004
• Lehto, J, Vrangbæk, K & Winblad, U 2015, 'The reactions to macro-economic crises in Nordic health system policies: Denmark, Finland and Sweden, 1980–2013' Health Economics, Policy and Law, vol 10, nr. Special Issue 01, s. 61-81. DOI: 10.1017/S1744133114000243
• Vrangbaek, K. 2015 Patient involvement in Danish health care: Journal of Health, Organization and Management. 29, 5, s. 611-24 14 s.
• Jantz, B., Reichborn-Kjennerud, K. & Vrangbæk, K. 2015, Control and Autonomy—The SAIs in Norway, Denmark, and Germany as Watchdogs in an NPM-Era? International Journal of Public Administration. Volume 38, 13, s. 960-970 3